hum!sälja, lia och annat

jag tycker vi har hatt kurser i säljprisses och nu att göra reklam för sig själv. Det jag har hatt svårt med e att sälja mig och mina kunskaper personligen, har svår att veta vad folk e ute efter och vad jag kan seja vad jag kan. Sen e det jag i den frånten jag e så nojig…Problemet är inte att veta hur man gör, problemet är att göra det . Och det e skrämande

vet inte mer vad jag ska skriva som svar till din fråga … 😦

Annonser

Mja! vägledning?? Padawons!

Ja! nu hardet gott en vecka sen vi blev tilldelade en elev från 07orna

mja det första jag möte var en liten smott nervös man.

men efter ha lyssnat på honom en sväng så släpte proppen och han börja tänka själv.

andra gången vi hade möte så hade han kommit fram till två spår ..och så vidare

att handleda var mer som att lysna och igentligen inte seja någonting alls . utan vara mer av ett stöd ..så jag uppfatta det hela

Mja! visligen var inte eleven så mycket i skolan eftersom han hade en falmij att ta hand om och det är ju helt förståligt ^^

mja jag kan ju seja att jag nog inte var den besta av handledara att både bli sjuk och tappa bort mailen och så inte kan hitta nått på den veldigt förvirrande portalen men men.

Vem är kung!!

Här kommer det matrejal som har plokats fram av grppen, som vi anser portfolio vänligt!

OM KUNG!

Kung

 

Kung är ett lättspelat kortspel för barn i åldrarna 6-8 . I spelet tränas huvudräkning med enkel addition och subtraktion. Varje spelare tar sig rollen som en medlem av det kungliga hovet, och kämpar om att segra som kung eller drottning.

 

Spelet bygger på samma system som King, och spelarna turas om att skicka ett bollkort mellan sig. ”Bollen” fångas och skickas vidare genom att man bildar ett tal med korten som man har på handen.

PICHEN !

I pichen fram kommer ochså framtida planer om att göra kung till en möjlig tre spel i ett spel.

Gurksalladskung är en samling spel som har för syfte att lära ut enkel matematik till 6-10 åringar, det är tre olika spel baserade på en och samma kortlek. Under spelets gång får spelarna aktivt under en rolig och fartfylld spelomgång använda grundläggande matematik så som addition och subtraktion, för att komma till spelets vinstläge. Talens storlek sträcker sig från 1 till 10 och passar därför som en del i en matematik lektion där spelarna går i 1:an till 4:an. Eftersom att matematiken är inbakad i systemet och korten är proffsigt gjorda med ett medeltida sagotema kan spelet även användas utanför klassrummet och som en aktivitet under rasten. Utan att vara tråkigt, då det är väldigt långt från matematikböcker.

Eftersom det finns tre spel med i en och samma förpackning blir det variation på spelandet även om korten är desamma används matematiken på olika sätt i de olika spelen. Spelarna får därför uppleva olika sätt att använda matematik. Detta kan skapa ett interesse för matematik genom att skapa en rolig stund där matematiken kommer på köpet.

De tre spelen är baserade på berättande, snabbhet och huvudräkning. Därför kan det anpassas för att passa olika sorters individer. Mer fartfyllda spelare kan uppskatta sallad medans lugna individer kanske uppskappar sagoberättelse spelet mer, då det har en mer lugn ton. Spelet som ligger mitt emellan är kung, vilket är baserat på bollleken vid samma namn.

VURTICAL SLICE!

Hur korten kommer se ut.

fram sida

bak sida

Kung på gott och ont ^^

nerbrytningen av vad vi kan göra med kung plus ganten ^^

 • undersöka säljpotential
 • självtest
 • färdigställa och korrekturläsa regler
 • färdiga regler
 • måla illustrationer,layouta korten
 • färdigställa portfolio material

  gant schema!

Mål och syfte för nästa vecka!

I dag har jag blivit utsedd till projektledare för kung och vi skulle skriva upp mål och syfte.

Mål:

 • kolla potenciel kund
 • portfolio vänlig
 • vertical slice

Syftet:

 • Syftet är att vi ska kunna ta upp ett projek som legat på is en längre tid och göra noting åt det.

Vad kan man göra åt kung??

 

Ett svar på uppgift från Ola

Jo det var ju ett tag sen vi gorde detta projekt och efter tidens gång har ju mycket ramlat av. Men jag och Johan kom på nåra saker till sammans och det är det som står här nedanför !

Kung
ett mattekortspel för 5-8-åringar

Leveranssteg:

 • core, finns
 • final prototype, finns
 • vertical slice, finns ej
 • pre alpha, finns
 • alpha, finns
 • pre beta, finns
 • beta, finns
 • release candidate, finns ej
 • gold master, finns ej

Projektet har kommit till det stadiet där det saknas främst två saker; fler externtest och finare kort. I övrigt finns ett fungerde spel. Dock kan det vara en fördel att börja att undersöka hur marknaden ser ut.

WBS

 • här är vi nu
 • undersöka säljpotential
 • externtestat, och ittererat
 • färdigställa och korrekturläsa regler
 • färdiga regler
 • måla illustrationer
 • layouta korten
 • trycka korten, trycka låda, trycka regler
 • färdigt spel

SWOT

 • styrkor: det finns regler, kort att testa med, det funkar okej, fina bilder, bra tema
 • svagheter: otestat på målgrupp, legat länge, inte färdiga kort (bilder o layout)
 • möjligheter: det funkar och vi får sålt det
 • hot : det funkar inte på målgruppen, det finns ingen som vill ha det

 

 

se även Johan Herrnsdorf

projekt färdigt eller inte!

 • kung -3
 • eventgruppen spa-5
 • tingsvall eko-4
 • arbets villig spelet-3
 • bakufu-3

hummm….sen har vi ju lia och sommar projektet …..oO

Lia-rapport

Lia på Uppsala Stadsteater.

 

Presentation av företaget

Uppsala Stadsteater är just som dess namn föreslår en Stadsteater. Det innebär i det här fallet att de tillhandahåller teater för sin stad.

Teatern ägs utav Uppsalakommun, den får 70% av sina anslag därifrån. Av övriga 30% kommer 20% från staten och 10% från biljetter, uthyrning och annat.

 

Teatern har som mål sedan 2004

 • Engagera, underhålla och beröra Uppsalaborna
 • Spela pjäser såväl ur den moderna som den klassiska repertoaren, ge utrymme för experimenterande, uppmuntra skapandet av ny svensk dramatik och beakta såväl breda som smala intressen hos Uppsalaborna
 • Under hela spelåret ha teaterverksamhet på alla scener
 • Utveckla den verksamhet som vänder sig till den unga publiken och varje år ha föreställningar för barn och ungdom i sitt utbud
 • Nå nya publikgrupper och öka publiktillströmningen
 • Initiera gästspel som komplement till det egna utbudet
 • Samarbeta med andra konstnärer, företrädare för andra konstarter och olika kulturorganisationer i Uppsala, hela landet och internationellt

 

Teatern har funnits sedan 50-talet. Då hyrde kommunen redan sedan tidigare lokaler för teater, men nu då uppfördes ett namn och en organisation till namnet upsala-gävle stadsteater AB

 

Mer på www.uppsalastadsteater.se

 

Till denna historik hör att Stadsteatern alltid haft som ambition att vara en del av Uppsalas liv, att teatern skulle vara någonstans man vill gå till.

Sedan starten har det funnits ett par olika satsningar på ungdomar/studenter, dessa har inte blivit mer än att sätta upp föreställningar som sedan inte dragit in så mycket folk man förutsett.

 

Där, Bland annat, kommer Denna lia in i bilden.

 

I kombination med våran utbildning och det vi gör sågs det som en möjlighet för Uppsala Stadsteater att utforska spelhorisonten. Att göra ett spel som skulle kunna få studenter att ta en del av vad teatern gör.

 

Ditt mål för lärande

Vi hade som mål för lärande under liaperioden på Uppsala stadsteaters marknadsföringsavdelning:

          att lära oss hur en spelarkitekt kan bidra med marknadsföringsarbete på en stor institution som Uppsala stadsteater

och

          att fortsätta utveckla kunskaper för att fungera i projekt.

 

 

Dina arbetsuppgifter

Våra arbetsuppgifter som sattes upp i vårat liaavtal för att hjälpa oss nå våra uppsatta mål var:

          att gå in och med handledning analysera tidigare verksamhet för projekt och aktiviteter vad gäller publicitet gentemot studenter.

          Att i en liten projektgrupp, utifrån analys, framarbeta en plan och se över möjligheter för marknadsföringsåtgärder

          ta del av teaterns linje och arbetsförfarande med fokus på marknadsavdelningen

          Vara med att ta fram ett marknadsförande spel

 

Hur du fungerade i projektet/projekten

Då våran rapport nu avser två personers arbete och upplevelser så råder skilda erfarenheter och skilda funktioner.

Som start ska sägas att vi två skulle få ansvar att jobba själva och varje vecka rapportera våra framsteg och motgångar i diskussion med våran handledare. Så långt fungerade allt. Vi fungerade som konsulter. Vi kom in och skulle undersöka möjligheterna till nya grepp utifrån vad vi såg kunde göras från teaterns sida.

Detta gjorde att vi var själva projektet.

Vi delade aldrig upp oss i roller, och inte heller delades arbetsuppgifter upp mellan oss. Vi jobbade med varje del tillsammans i största möjliga mån för att ge varandra så mycket insikt som möjligt i vad den andre höll på med så inget skulle falla mellan bort.

 

 

Beskriv kontakten med uppdragsgivaren

Våran kontakt med ”uppdragsgivaren” var god. Uppdragsgivaren som även var våran handledare hade stor förståelse för oss och våran situation. Däremot så hade han från början och innan betänkligheter över den situation som vi skulle hamna i på arbetsplatsen. Våran kontakt begränsades i att teatern just var i en vänd- och startperiod, med ny och större spelplan, nytt folk, ny teaterchef, ny grafiskprofil. När vi kom in i bilden var det kaos, det påverkade den kontakt vi hade med våran uppdragsgivare, som i och med allt inte kunde vara på plats.

Trotts det så var han hjälpsam. Han ville och jobbade för att se till våra behov och frågade oss varje gång han såg oss hur det gick. Vi träffade honom minst ett par gånger i veckan och hade bokade möten varje vecka. Alla möten blev dock inte av, av flera anledningar.

 

 

Slutgiltig reflektion

Uppsala stadsteater, med marknadsavdelning är om något en spännande plats. Må så vara att vi kom in något olyckligt och om vi kunde önskat något så vore det väl att ha haft grundligare startsträcka.

 

Vi hade den stora oturen i vårat projekt att en av oss blev hastigt och (o)lustigt satt fullständigt ur spel pga sjukdom. Det gjorde att vi gick ned på en person ett par veckor. Trotts det så utbyttes information mellan oss, så att arbetet inte stannade. Detta i kombination med att vi inte fick tillgång till arbetsstationer, internet eller intranät gjorde att vi hade svårt att hitta hur vi skulle jobba.

Varför alla de tekniska hindren var där hade mycket att göra med policy och att vi just anlände till en arbetsplats som hade mer på sitt bord än den var van vid, och som dessutom inte heller fått de tekniska verktyg den blivit lovad.

 

Våra tidiga möten med handledaren var sporadiska, mycket för att han ville ha med oss båda så att vi kunde forma en gemensam bild av hur vi låg till och hur vi skulle fortsätta. Med en person sjuk sköts möten upp, på gott och ont.

 

Som en reflektion över hur det har varit att jobba i 10 veckor med något, och jobba relativt själv(själva) har varit tufft. Vad ska man och vad ska man inte göra. Tydlighet i vilket ansvar man har är svårt om man inte riktigt sätter sig ned och går igenom det med uppdragsgivaren.

 

Samma sak gäller för vad uppgiften egentligen handlar om.

Vi anser att vi lärt oss saker, och vi var ute för att jobba och lära oss. Nog för att vi inte känner att vi lyckades skapa ett spel som var färdigt nog att spelas, men ändå tog vi fram två produkter som går att använde i viss mån.

Vårat arbete handlade dels om att vara med och ta fram ett marknadsförande spel, vi skulle också se till vilka andra marknadsförande åtgärder som kunde göras, vi skulle vara med, se och jobba med de personer som jobbade i linje arbetet. De sakerna gjorde vi. Det enda som vi inte riktigt lyckades uppnå av de uppgifter som sattes upp innan var att faktiskt analysera tidigare arbeten mot studenterna.

 

Det var en spännande plats att vara på, vi skulle rekommendera att vara där, dock kanske under en mindre stressad tid. Med fördel om man skulle ha bättre tillgång till arbetsstation och dessutom vara med mer i deras arbete och inte vara nedgrottad som spelarkitekt som vi. Det finns mycket att lära där om man håller ut hakan. Allt från bildredigering till sälj av föreställningar.

Mja!

OJ oj! vad jag får göra nya saker i dag …

Hitta ny marker undersöka ny arter …ja! eller inte !